default-header
Home Pytania

Pytania

 • Jaka jest stawka godzinowa dla nowego pracownika?

  Stawka godzinowa zostaje ustalana na pierwszym spotkaniu podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Bierzemy pod uwagę Państwa doświadczenie oraz inne kwalifikacje, jak np. znajomość języków obcych (j. angielski i niemiecki są mile widziane), posiadanie prawa jazdy kat. B, czy uprawnienia na wózki widłowe.

 • Jak długa trwa projekt zagraniczny?

  Standardowo projekty trwają od 4 do 8 tygodni. Mogą się także pojawić serwisy, które trwają około 1-2 tygodni.

 • W jakich krajach oferowane są projekty?

  Wyjazdy na projekty zagraniczne są możliwe do następujących krajów: Holandia, Niemcy, Francja, Irlandia, Wielka Brytania, Norwegia, Szwajcaria, Włochy, Belgia, a także Stany Zjednoczone.

 • Czy firma zapewnia ubrania robocze?

  Firma zapewnia ubrania robocze, w tym: T-shirty, bluzy, czapki zimowe, czapki z daszkiem oraz buty. Możliwy jest również wypłacenie ekwiwalentu za zakupione przez Państwa ubrania.

 • Z jakimi producentami współpracuje firma?

  Współpracujemy z największymi producentami systemów wyposażenia nowoczesnych ferm drobiu na świecie, m.in.: Volito (w tym Galtec i Globogal), Jansen (w tym Geissler), Vencomatic oraz Fienhage.

 • Jaki rodzaj umowy jest podpisywany z nowym pracownikiem?

  Każdy pracownik ma zapewnioną umowę o pracę na warunkach polskich. Umowa jest podpisywana na cały etat i tak pierwsza umowa na okres próbny obowiązuje przez 3 miesiące, kolejna przez rok, a trzecia umowa jest już podpisywana na czas nieokreślony.

 • Czy firma zapewnia telefony/samochody służbowe?

  Firma zapewnia telefony służbowe pracownikom na stanowisku lidera. Telefon ten służy jednak wszystkim Państwu i możecie z niego korzystać w trakcie delegacji zagranicznych. Samochody natomiast są wynajmowane od naszego partnera, wypożyczalni samochodów Happy Rent, i są dla Państwa dostępne podczas wyjazdów projektowych. Koszty związane z wynajmem są pokrywane przez firmę. Samochody wynajmowane przez firmę to m.in. Renault Trafic, Fiat Doblo, a także Skoda Rapid. Wszystkie samochody są nowe i posiadają manualną skrzynię biegów.

 • Czy zakwaterowanie posiada dostęp do Internetu?

  Większość z wynajmowanych przez nas domków posiada dostęp do Internetu. Jeśli jednak zdarzy się, że miejsce zakwaterowania nie będzie wyposażone w WiFi, wtedy firma gwarantuje Państwu router oraz wykupiony przez nas pakiet Internetu.

 • Jakie są korzyści umowy o pracę?

  Możemy wymienić co najmniej kilka korzyści wynikających z zawarcia umowy o pracę w naszej firmie:

  1. ochrona wynagrodzenia;
  2. ochrona przed zwolnieniem;
  3. wynagrodzenie za czas choroby;
  4. prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego;
  5. prawo do urlopów dla rodziców;
  6. ograniczona odpowiedzialność za szkody;
  7. okres wypowiedzenia i dni wolne na znalezienie pracy;
  8. możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie;
  9. możliwość korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej.
 • Czy przysługuje mi prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego?

  Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

  Wymiar urlopu wynosi:

  1. 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  2. 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

  Wynagrodzenie urlopowe jest wypłacane do 10-tego dnia kolejnego miesiąca.

  Zagadnienia dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego uregulowane zostało w art. 152 – 158 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz w art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407 ze zm.).
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

 • Czy przysługuje mi prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego?

  Zatrudniony na umowę o pracę pracownik, jeśli jest chory (i udokumentuje to zwolnieniem od lekarza), może nie pracować, a za czas choroby należy mu się wynagrodzenie chorobowe (od pracodawcy) lub zasiłek chorobowy (od ZUS).

  Komu przysługuje wynagrodzenie chorobowe?
  Wynagrodzenie chorobowe jest świadczeniem ze stosunku pracy.
  Świadczenie to przysługuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy spowodowanej:

  • – chorobą bądź odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
  • – wypadkiem w drodze do lub z pracy,
  • – chorobą przypadającą w czasie ciąży,
  • – poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

  Wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy spowodowanej wyżej wymienionymi zdarzeniami przysługuje łącznie do trzydziestu trzech dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył pięćdziesiąty rok życia – łącznie do czternastu dni w bieżącym roku kalendarzowym.

  Problematyka wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w okresie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby została uregulowana w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

 • Czy firma oferuje pracę w Polsce?

  JoNi Connect Sp. z o.o. jest firmą polską, która świadczy usługi zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

 • Czy będzie mi potrzebne konto walutowe?

  Wynagrodzenie za pracę świadczoną poza granicami państwa jest wypłacane w walucie EUR. Dlatego też zalecamy założenie konta walutowego. Nie jest to jednak wymóg.

 • Czy potrzebuję paszportu?

  Ze względu na pracę świadczoną także poza obszarem UE, wskazane jest posiadanie paszportu. Jego brak będzie skutkował podejmowaniem pracy tylko na terenie państw UE.

 • Ile wynosi tygodniowy wymiar czasu pracy?

  Według Kodeksu pracy maksymalny czas pracy wynosi 8 godzin dziennie w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy i maksymalnie 40 godzin tygodniowo w maksymalnie 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

  Czas pracy przy umowie o oddelegowanie jest uzależniony od wewnętrznych regulacji państwa przyjmującego.

  Art. 128 § 1, art. 129 § 1,art. 135, art. 136, art. 137, art. 138, art. 145 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

 • Czy wynagrodzenie jest wypłacane w formie tygodniówek?

  Wynagrodzenie za pracę jest wypłacane jednorazowo do 10-tego dnia każdego miesiąca. Jeśli natomiast w danym miesiącu podejmujecie Państwo pracę zarówno w Polsce jak i za granicą, to jest możliwość wypłaty wynagrodzenia w dwóch transzach. Firma umożliwia jednak pobieranie zaliczek w trakcie trwania projektu.

 • Czy istnieje możliwość pobierania zaliczek?

  W trakcie oddelegowania macie Państwo możliwość pobierania zaliczek w wysokości 50 EUR tygodniowo.

 • Czy firma oferuje przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie lub do prywatnej opieki medycznej?

  Firma umożliwia Państwu przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie, jak i do prywatnej opieki medycznej, świadczonej przy pomocy naszego partnera – PZU.